Annual report img

Adroddiad Blynyddol 2018/19

Croeso

Croeso i’n Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2018/2019

Bu’n flwyddyn brysur arall i’n tenantiaid, ein gweithwyr, ein haelodau a’n cymunedau ac rydyn ni wedi cyflawni pethau rhagorol gyda’n gilydd.

Edrychwch ar ein fideo byr, sy’n rhoi sylw i’n prif gyflawniadau yn 2018/2019.

Os hoffech gael gwybod mwy, cliciwch ar bob un o’r meysydd isod lle gallwch weld beth rydyn ni wedi’i wneud yn y gymuned, beth rydyn ni wedi’i wneud yn y sefydliad, sut rydyn ni wedi ysgwyddo ein cyfrifoldeb ac wedi annog eraill i wneud hynny, a pha mor gadarn ydyn ni’n ariannol.

Nicola, Cadeirydd

Ein Cymunedau

Ennyn balchder yn y cymunedau rydyn ni’n byw ynddynt.

Read

Ein Sefydliad

Ymfalchïo yn y sefydliad yr ydym yn berchen arno a gweithio iddo. Darllenwch fwy am yr hyn a wnaethom yn ein sefydliad.

Read

Cyfroldeb

Bod yn falch o sut rydym yn cymryd cyfrifoldeb a sut byddwn yn annog eraill i gymryd cyfrifoldeb

Read

Cryfder Ariannol

Cyflawni ein blaenoriaethau drwy sefyllfa ariannol gadarn. Darllenwch fwy am sut y sicrhawn fod ein sefyllfa ariannol yn gadarn.

Read