WelcomeCroeso

Croeso,

Mae ein tair blynedd gyntaf fel sefydliad cydfuddiannol wedi canolbwyntio ar nodau a'r amcanion yn Yfory, a mae ni’n falch o'r hyn a gyflawnwyd. Rydym wedi parhau i fuddsoddi mewn cynnal ac atgyweirio ein cartrefi wrth wella a darparu gwerth am arian. Roedd hyn yn adlewyrchu yn y lefelau uchel o foddhad tenantiaid a ddangosir yn Arolwg STAR eleni.

Rydym yn ymroddedig i fyw ein gwerthoedd, ac eleni bu ein ffocws ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Roedd derbyn Gwobr QED Tai Pawb (Ansawdd mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth) yn gyflawniad gwych ac yn dyst i'n ethos. Rydym wedi parhau i gefnogi ein cymunedau ac yn awyddus i glywed o bawb sydd eisiau cymryd rhan.

Mae gweithio gyda'n gilydd fel sefydliad cydfuddiannol yn golygu bod gan bawb ran i'w chwarae. Hoffwn, felly, ddiolch i'r Bwrdd, y Corff Democrataidd a’u aelodau am eu gwaith caled, eu brwdfrydedd a'u chefnogaeth wrth helpu Cartrefi Cymoedd Merthyr i gyflawni pethau gwych.

Dros y blynyddoedd i ddod, byddwn yn canolbwyntio ar gyflawni ein cynllun busnes newydd, Yfory 2, cynllun y mae ein haelodau wedi'i gynhyrchu.

Gallwch edrych ar ein cyflawniadau allweddol wrth i chi weithio'ch ffordd trwy'r adroddiadau yn ein siwrnai o sicrwydd.

Nicola, Cadeirydd o Cartrefi Cymoedd Merthyr